3ο 1st May Party @ Valmada (Ανατολικό, 12χλμ από Θεσσαλονίκη) by Chapter THESSALONIKI